16 maja 2019 została opublikowana najnowsza wersja enova365 o numerze 1905.0.1

Najważniejsze zmiany w module Księgowość

  • Schematy księgowe – blokada pozycji schematu księgowego.
  • Zestawienia księgowe – parametr “Nadrzędność wyrażenia nad sumą subpozycji”.
  •  Importy księgowe TXT – nowe warianty importu i aktualizacji danych kontrahentów i pracowników.
  •  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – nowa lista Obroty i salda.

Najważniejsze zmiany w module Kadry Płace

  • Wyliczenie kwoty wolnej od zajęć dla umów cywilnoprawnych będących podstawowym dochodem na utrzymanie rodziny.
  • Automatyczne dodawanie do teczki pracownika dokumentów z wydruków: Kwestionariusz osobowy dla kandydata, Kwestionariusz osobowy dla pracownika.

Najważniejsze zmiany w module BI

  • Kolorowanie wskaźników z wykorzystaniem przedziałów danych.
  •  CRM: raporty związane z leadami, transakcjami oraz aktywnymi zadaniami;
  •  Finanse: Analizy nierozliczonych płatności kontrahentów, analizy kont kosztowych zespołu 4 oraz 5 planu kont;
  •  Handel: Analizy prezentujące różne ujęcia trendu sprzedażowego, sprzedaży towarów w określonych regionach, dynamiki sprzedaży

Więcej informacji o zmianach w ulotce tutaj