Wersja 1906.0.0 jest już dostępna !

Dnia 27.06.2019r została udostępniona wersja enova365 o numerze 1906.0.0

Zmiany w najnowszej wersji:

1.    Kadry Płace

a)    Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 lipca 2019 roku do PPK przystępują firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

W systemie enova365 wprowadzono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku. enova365 pozwala m.in. na:

 • Naliczanie składek w ramach PPK
 •   Automatyczne przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK
 • Ewidencjonowanie zatrudnionych ze względu na przystąpienie bądź rezygnację
  z uczestnictwa w PPK
 •   Ewidencjonowanie środków gromadzonych z w ramach PPK z podziałem na źródła (pracownik, pracodawca, państwo, składki obowiązkowe, dobrowolne)
 •   Integrację z portalem instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę PPK

b)    Uaktualniono wskaźniki obowiązujące od 01.06.2019 roku:

 •   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4950,94
 •   Minimalne wynagrodzenie uczniów: I rok nauki – 198,04 zł, II rok nauki – 247,55 zł, III rok nauki – 297,06 zł

2.    Finanse i Księgowość

a)    Deklaracja VAT-9M.

b)    Schematy księgowe. Rozbudowano schematy księgowe o obsługę PPK.

c)    JPK. Udostępniono środowisko testowe do podpisywania JPK_VAT danymi autoryzującymi kwotą przychodu

3.    Handel

 1. JPK –  udostępniono schemat generowania pliku JPK_FA (2) zgodny ze specyfikacją obowiązującą od 01.07.2019.
 2. enova365 Kurierzy – to nowy dodatek umożliwiający współpracę enova365 z systemami firm kurierskich. W wersji 1906 obejmuje współpracę z DHL oraz DPD. Dodatek pozwala m.in. na rejestrowanie przesyłek w systemach kurierów, zamawianie kurierów oraz śledzenie przesyłek, wszystko bezpośrednio z poziomu systemu enova365.
 3. Integracja z platformą PEF (Platformą Elektronicznego Fakturowania) – to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. W ramach integracji z PEF użytkownik wystawia dokument w systemie enova365 i wykonuje w nim odpowiednią czynność. enova365 komunikuje się z platformą PEF i wysyła do niej wystawiony dokument w odpowiednim formacie.

Ulotka o zmianach tutaj

Skontaktuj się z nami!

email: biuro@agemit.pl

Nr telefonu: 52 500 24 33

Umów się na instalację najnowszej wersji !