Już jest dostępna nowa wersja enova365 1910.0.0.

24 października br. została udostępniona najnowsza wersja enova365. System został dostosowany do przepisów prawa jakie wchodzą w życie 1 listopada br.

1. Kadry Płace
 1. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.01.2020 wymienione poniżej:
 2. a) Najniższe wynagrodzenie pracowników: 2 600,00 zł;
  b) Minimalna stawka godzinowa: 17,00 zł.
 3. Uaktualniono listę instytucji finansowych PPK. 
 4. Obsłużono tytuł ubezpieczenia 1812 – Doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawa składki zdrowotnej dla tytułu ubezpieczenia 1812 jest pobierana ze wskaźnika “Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego”
2. Księgowość
a) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne modyfikacje w obszarze mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. split payment. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2019 r. i dotyczą:
 • likwidacji odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienia go obowiązkowym MPP,
 • wyodrębnienia nowej grupy towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT),
 • obowiązku umieszczenia przez sprzedawcę na fakturze informacji “Mechanizm podzielonej płatności” dla faktur o wartości powyżej 15 tys. zł zawierających towary lub usługi z Załącznika nr 15,
 • obowiązku stosowania MPP przez nabywcę dla zapłaty za transakcje powyżej 15 tys. zł dotyczące towarów lub usług z Załącznika nr 15, 
 • objęcia mechanizmem solidarnej odpowiedzialności nabywcy wszystkich transakcji dotyczących towarów z Załącznika 15, 
 • możliwości zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności poprzez dokonanie zapłaty MPP, 
 • możliwości realizowania zbiorczych przelewów okresowych MPP. 
3. Handel
a) Udostępniono tworzenie zbiorczych korekt do faktur sprzedaży i zakupu, czyli korygowanie jednym dokumentem wielu dokumentów źródłowych. 

Szczegółowy opis zmian znajdą Państwo tutaj (https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/)

Skontaktuj się z nami i umów na instalację!

e-mail: biuro@agemit.pl

nr tel. 52 500 24 33