Wersja 1910.1.2 już jest dostępna!

6 listopada 2019 roku pojawiła się najnowsza wersja enova365 o numerze 1910.1.2

Szczególnie zmiany dotyczą modułów Księga Handlowa, Handel oraz Kadry Płace. Wydanie nowej wersji związane jest z Mechanizmem Podzielonej Płatności, która obowiązuje od 1.11.2019 roku. Obowiązkiem zostało objęte usługi i towary w większości rozliczanych dotychczas w procedurze odwrotnego obciążenia.

Moduł Kadry Płace enova365:

  • zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 roku: 99,5%.
  • umożliwiono rozliczenie przychodu od składki PPK w miesiącu naliczenia wypłaty. Do tej pory przychód od składki PPK był rozliczany tylko na podstawie dokumentu Rozliczenie składek PPK w miesiącu naliczenia tej deklaracji. Obecnie będzie możliwość wyboru, czy przychód ze składki PPK ma być rozliczany na wypłacie naliczenia składki lub w miesiącu rozliczenia deklaracji Rozliczenie składek PPK.
  •  zmieniono sposób wyliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia uwzględnianego do wymaganego stażu pracy przy wyliczaniu kwalifikacji uczestników do PPK.

Moduł Księga Handlowa enova365:

  • mechanizm podzielonej płatnościstawienie na dokumencie ewidencji w polu “Kwota VAT na płatnościach” uzależniono od sposobu zapłaty na kontrahencie.

Moduł Handel enova365:

  • Płatności dokumentów handlowych -ustawienie parametru “Wymagalność kwoty VAT” w dokumencie handlowym uzależniono od sposobu zapłaty określonego w karcie kontrahenta.

Skontaktuj się z nami!

e-mail: biuro@agemit.pl

nr tel. 52 500 24 33

Umów się na instalację najnowszej wersji !!!