Wersja 2001.0.0 jest już dostępna !

Dnia 09.01.2020r została udostępniona wersja enova365 o numerze 2001.0.0

Zmiany w najnowszej wersji:

1.       Kadry Płace

  • Nowe wzory deklaracji PIT – zaktualizowano wzory deklaracji PIT obowiązujące od 1.01.2020: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15), PIT-2 (6), PIT2A (6), PIT-3 (6)
  • Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe od 1.01.2020: – waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego – współczynnik podstawy obniżonych składek uwzględniany przy wyliczeniu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek – minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – udostępniono nowe elementy wynagrodzenia rozliczające podatek od składki PPK opłacanej przez Pracodawcę dla umów cywilnoprawnych innych niż umowa zlecenia.

2.      Finanse i Księgowość

  •  Wykaz podatników VAT – udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych
  • Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Wykaz podatników VAT – umożliwiono weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT dla zaimportowanych wyciągów bankowych.

Skontaktuj się z nami!

email: biuro@agemit.pl

Nr telefonu: 52 500 24 33

Umów się na instalację najnowszej wersji !!!