17 marca 2020 została udostępniona najnowsza wersja enova365

Najważniejsze zmiany w wersji 2003.0.0 dotyczą modułu:

  1. Kadry Płace enova365 i jest związany ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. Dotyczy głównie ewidencji i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Udostępniono także nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” oraz dodano raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”.

2. Księga Handlowa i Handel enova365, zmiana wynika z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. Oznacza to nowy sposób ewidencji dokumentów VAT oraz realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K.

Pobierz ulotkę

Skontaktuj się z nami i umów na instalację!

e-mail: serwis@agemit.pl 

nr tel. 52 500 24 33