enova365 o numerze 2005.0.0 jest już dostępna!

Dnia 3 czerwca 2020 została opublikowana wersja o numerze 2005.0.0 enova365, która zawiera zmiany m.in. w module Kadry Płace zmiany aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników PPK, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W modułach Księgowych zaktualizowane zostały odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczania odsetek podatkowych.

Więcej informacji:

Pobierz ulotkę tutaj

Pobierz komunikat zmian tutaj

Skontaktuj się z nami!

e-mail: serwis@agemit.pl

nr tel. 52 500 24 33