Wersja enova365 o numerze 2005.1.1 już jest dostępna!

Dnia 2 lipca 2020 została udostępniona najnowsza wersja enova365 o numerze 2005.1.1. Zawierająca zmiany w module:

Kadry Płace enova365:

Nowy Płatnik – Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.)

Aktualizacja wskaźników:

• opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni)

• opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni) • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Ulotka do pobrania tutaj

Skontaktuj się z nami!

e-mail: serwis@agemit.pl

nr tel. 52 500 24 33