Wersja enova365 o numerze 2006.0.0 już jest dostępna!

Dnia 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.

W module Kadry Płace:

  • Do e-wniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: e-wnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmianę adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.

W module Księgowość:

  • Wprowadzono szablony kopiowania dokumentów – dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.

W module Handel:

  • System enova365 został zintegrowany z kolejną platformą e-commerce – WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami: Presta, Shoper, Magento oraz WooCommerce.

Produkcja:

  • Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

W module Workflow:

  • Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces.

W module Business Intelligence:

  • W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI.
  • Wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI.
  • Dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami.
  • Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.

Pobierz komunikat tutaj

Pobierz ulotkę tutaj

Zapraszamy do kontakt

telefon: 52 500 19 26
email: serwis@agemit.pl