Wersja enova365 o numerze 2010.0.1 już jest dostępna!

Dnia 23.10.2020 roku pojawiła się najnowsza wersja enova365 o numerze 2010.0.1. Zostały wprowadzone nowe funkcjonalności m.in w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, module Produkcja, Business Intelligence oraz nowe wnioski w Pulpicie Pracownika oraz Kierownika.

Księgowość i Finanse: Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.

Kadry Płace i HR: Pracownicze Plany Kapitałowe – Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji ‘Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika. Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika.

Produkcja: Osoby w Produkcji – Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych.

Pobierz ulotkę tutaj

Pobierz komunikat tutaj

Dział serwisu:
telefon: 52 500 19 26
email: serwis@agemit.pl