Wersja enova365 o numerze 2012.5.11 już jest dostępna!

Dnia 31 marca 2021 roku została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczoną numerem 2012.5.11, zawierającą bieżące zmiany w przepisach.

Księgowość:

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę pliku XML eDeklaracji PIT-36(28) zgodnie z nową schemą (2-0E), opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje – w związku ze zmianą od 2021r. właściwości urzędów skarbowych wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z.

Kadry Płace:

PPK – w związku z fuzją AXA TFI oraz UNIQA, zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowa nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu “Wypłata transferowa PPK”. Nieobecności – umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza. Deklaracje PIT Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(27) do nowego wzoru zamieszczonego na stronach Ministerstwa Finansów Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021.

Pobierz ulotkę tutaj

Zapraszamy do kontaktu: serwis@agemit.pl