Wersja enova365 o numerze 2104.0.0 już jest dostępna!

Dnia 19 kwietnia 2021 roku została opublikowana nowa wersja enova365 o numerze 21044.0.0, zawierającą szereg nowych funkcjonalności oraz mechanizmy, związane ze zmianami w przepisach:

1.Finanse i Księgowość – Deklaracja CIT-8 – Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2. Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT8(30): CIT/KW(1) – „Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych”.

2.Kadry Płace – Deklaracje PIT – Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień. e-Deklaracje PIT – Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

3.Handel – Płatności dokumentów handlowych – enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Integracje enova365 obejmują tym samym działanie z terminalami Polcard/Paytel/PeP.

Więcej informacji o zmianach tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Serwisowym w celu instalacji najnowszej wersji!