Wersja enova365 o numerze 2104.2.7 już jest dostępna!

Dnia 28 czerwca 2021 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze 2104.2.7. Udostępniony został mechanizmy pozwalający obsłużyć wchodzącą od 1 lipca 2021 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tj. Pakiet VAT e-commerce.

Zmiany w systemie:

• Fakturowanie i ewidencjonowania dokumentów OSS oraz IOSS
• Automatyczne przypisanie do systemów: OSS lub IOSS odpowiednio oznaczonych dokumentów oraz weryfikacja ich poprawności
• Prowadzenie Ewidencji dokumentów oraz rejestrów OSS oraz IOSS, zgodnych z wymogami przepisów prawa
• Generowanie raportów dla Ewidencji OSS oraz Ewidencji IOSS

Przepisy VAT e-commerce dotyczą podatników VAT, dokonujących sprzedaży towarów oraz świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT (gł. konsumentów).

Ulotka do pobrania tutaj

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Serwisu.