Wersja enova365 o numerze 2106.0.0 już jest dostępna!

Dnia 26 lipca 2021 roku została opublikowana najnowsza wersja enova365 o numerze 2106.0.0.

Nowości w module:

Praca zdalna:

• Moduł Praca Zdalna został wzbogacony o funkcjonalność przepinania zdań. Wykorzystując metodę Drag&Drop (przeciągnij i upuść) użytkownik może w prosty sposób tworzyć struktury organizacji pracy.

• Na liście Moje aktywności w module Praca Zdalna dodano możliwość ustawiania kolejności zadań. Od tej pory użytkownik może zadecydować o kolejności wyświetlania Pakietów prac, Zadań w ramach Grupy zadań oraz Grup zadań w obrębie Pakietu, prac przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu

Finanse i Księgowość:

• Webservice mBank – dla klientów banku mBank umożliwiono logowanie się do usługi przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Kadry i Płace:

• Pulpit pracownika i kierownika – wprowadzono funkcjonalność umożlwiającą wykonanie operacji podsumowania zaznaczonych wypłat. Dzięki niej użytkownik otrzyma informacje o wartościach wynagrodzeń, podatków oraz składek jakie pojawiły się w wybranym okresie.

Handel:

• Integracja z Allegro – Dodatek e-sklepy Konektor wzbogacono o integrację enova365 z platformą Allegro. Pozwala ona na wystawianie aukcji i pobieranie zamówień.

BI:

• Wskaźniki – W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych dotyczących nowego modułu produkcji. Domeny zawierają informację dotyczące podstawowych parametrów produkcji takich jak: efektywność, koszty produkcji, realizacja zleceń produkcyjnych.

Ulotka o zmianach tutaj