Wersja enova365 o numerze 2106.3.6 już jest dostępna!

Dnia 17 września 2021 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze 2106.3.6

W wersji został udostępniony mechanizm obsługujący zmiany w przepisach. Zmiany głównie dotyczą modułu Handel oraz Księgowość

  • Wystawianie faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT.
  • Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS (VAT e-commerce).

Więcej informacji o zmianach w ulotce do pobrania tutaj