Wersja enova365 o numerze 2110.1.2 już jest dostępna!

Dnia 20.10.2021 roku zostały opublikowane dwie wersje systemu enova365: 2110.0.0 oraz 2110.1.2.
Instalator do wersji, zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności z wersji 2110.0.0 oraz dodatkowe zmiany wprowadzone w 2110.1.2.

Najważniejsze zmiany to:

W module Produkcja:

  • udostępniono Konsolę Produkcyjną, która jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania.

W module Handel:

  • udostępniono integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwisy Elavon oraz eService.

W module Business Intelligence:

  • dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców

Pobierz ulotkę