Elektroniczne fakturowanie dla instytucji publicznej, czyli jak zintegrować platformę PEF z enova365?

 Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku, wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będą zobowiązane do korzystania z Platfor­my Elektronicznych Faktur (PEF), celem odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej.

Platforma PEF oparta jest na dokumentach w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language). Platforma Elektronicznej Faktury, będzie obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty tzw. brokerów, którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, za pomocą których użytkownik, będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.

Przepisy rozporządzenia i ustawy stosujemydla Zamawiającego od:

  • 18 kwietnia dla zamówień publicznych realizowanych powyżej kwoty 30 000 EURO
  • 1 sierpnia dla zamówień publicznych realizowanych  poniżej kwoty 30 000 EURO

Wykonawca nie ma obowiązku wysyłania elektronicznej faktury do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Natomiast jest planowane wprowadzenia takiego obowiązku
od 1 listopada 2020 roku.

Jedną z możliwości odbioru elektronicznych faktur przez instytucje, które posiadają system enova365 jest integracja z platformą PEF. Oprogramowanie enova365 daje możliwość za pomocą dodatku EDI.

Dodatek enova365 EDI teraz w okazyjnej cenie, zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty.

Chcesz otrzymać więcej informacji o integracji enova365 z PEF?

Zapraszamy do kontaktu, w celu przesłania dodatkowych materiałów.

email: biuro@agemit.pl

tel.  52 500 24 33