enova365 Kadry Płace z certyfikatem od banku Pekao S.A.

Oprogramowanie enova365 z certyfikatem dotyczący testów enova365 Kadry Płace z systemem eppk banku Pekao – wdrożenie PPK w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Więcej pobierz e-book tutaj

Przypominamy terminy:

Wszyscy pracodawcy, których od 1 lipca 2020 roku objął obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (tj. zatrudniających minimum 20 pracowników na dzień 31 grudnia 2019) zostały wyznaczone terminy podpisania niezbędnych umów:

  • umowy o zarządzanie – 27 października 2020
  • umowy o prowadzenie PPK – 10 listopada 2020